menu

Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938)

Mustafa Kemal Atatürk, je zakladatelem Turecké republiky a také prvním prezidentem, stojícím včele jako vůdčí osobnost  20. století.  Mezi význačnými vůdčími osobnostmi v historii byl jako jeden z mála, který dokázal během krátké doby změnit směr celého národa a zároveň ho sjednotit v jednotný stat. Moderní Turecko je tedy do značné míry dílem jednoho muže: Mustafa Kemal Ataturka.

Muž se silným vlasteneckým cítěním a obrovskými ambicemi zachránit turecký stát z ruin Osmanského impéria a formuloval ho jako moderní, světský stát. Stal se příkladem pro spoustu zemí a stále panuje široce rozšířené přesvědčení, že bez Atatürka by Turecko ve své nynejší formě prostě neexistovalo.

Atatůrkova významná role coby velitele Osmanského vojska v obraně Gallipoli roku 1915 dala vznik jeho vynikající pověsti a ještě důležitejší bylo, že mu přinesla respekt celého národa, kterého on po uzavření příměří roku 1918 uměl skvěle využít.  Po svém úspěchu na Gallipoli byl Atatutürk jmenován generálem.  Posléze se stal charismatickým vůdcem mladotureckého hnutí a zorganizoval turecký odboj z Anatolie v roce 1919. 

Roku 1919 jeho vyslání do Samsunu, aby údajně obnovil pořádek v regionu se může  brát jako počátek tureckého zápasu za nezávislost. Atatürk a jeho spojenci zahájili otevřený boj proti vládě. Atatürk byl nesporně vedoucí figurou vlasteneckého boje, dohlížel na řady politických a vojenských manévrů, z nichž nejzřetelnější byl odpor k řeckému vpádu do Anatólie roku 1921. Ataturk převzal  osobní velení v poli a zopakoval si tak svoji roli u Gallipoli a rozbil řecký postup.

Dne 11. října roku 1922 bylo podepsáno se Spojenci příměří a 1. listopadu nacionalisté zrušili Sultanát. Lausannská dohoda byla podepsána 24. Červene 1923 a mezi jiným ustanovila nové hranice Turecka. 29. října  byla v Turecku vyhlášena republika v čele s Atatürkem coby prezidentem. Atatürk plápolal po celém světě ve scéně na začátku 1920 jako triumfální velitel, který rozdrtil útočníky své země.

Po sérii skvělých vítězství proti celé přesile, vedl svůj národ k plné nezávislosti. On ukončil staromódní Osmanskou dynastii, jejíž příběh trval více než šest století - a vytvořil Tureckou republiku v roce 1923, kterou se stanoví nová vláda skutečně reprezentativně celému národu.

Jako prezident po dobu 15ti let, až do své smrti v roce 1938, Mustafa Kemal Atatürk představil v zahraničí řadu rychlých a rozsáhlých reforem - v politické, sociální, právní, ekonomické a kulturní oblasti - prakticky nesrovnatelné v jakékoliv jiné zemi.

Všudypřítomné sochy a portréty nejsou pouze symboly kultu osobnosti, který byl kolem tohoto člověka vystavěn, reflektují široce rozšířené přesvědčení, že bez Atatürka by Turecko ve své nynější formě prostě neexistovalo a za to jsou mu všichni moc vděční...