menu

HISTORICKÉ PAMÁTKY TURECKA

V Turecku se nachází víc antických památek než v samotném Řecku a Turecko je zároveň  jediná země, na jejímž území se nachází, respektive nacházely dva ze sedmi Divů světa. Kromě antiky zde dále najdete překrásné ohromující mešity, skalní města, paláce a krásnou přírodu.

Trója

Starověké město Trója se nachází asi 30 km jihozápadně od provincie Canakkale v tureckém regionu Marmara.  Je to jedno z nejvýznamnějších historických měst v Malé Asii. Archeologické vykopávky odhalily celkem devět samostatných období osídlení tohoto místa, byly zde nalezeny pozůstatky městských hradeb, základy domů, chrám a divadlo. Nejstarší osídlení pochází z doby před pěti tisíci lety a poslední  se časově shoduje s pozdním římským obdobím.  V roce 1200 před naším letopočtem zde došlo ke slavné trojské válce. Tuto legendární válku zde symbolicky stále připomíná dřevěný kůň.


 

Efes

Zříceniny starověkého města Efesu jsou jedním z největších archeologických nalezišť na světě. Nacházejí se 75 km jižně od města Izmir. V helénistické době byl Efes nejvíce osídleným městem v Anatolii s více než 200 000 obyvateli. Město dosáhlo své největší slávy pod římskou nadvládou a stalo se velmi důležitým centrem obchodu a dopravy. Bylo také současně intelektuálním a politickým centrem. Artemidin chrám v Efesu byl jedním ze sedmi divů starověkého světa. Efes byl také jedním z hlavních center raného křesťanství. Svatý Pavel v tomto městě zůstal celé tři roky během své třetí misijní cesty v letech 53 – 57 našeho letopočtu. Apoštol Jan také přišel do Efesu žít a byl zde i pohřben. Traduje se, že svatý Jan přivedl Pannu Marii do Efesu po ukřižování Ježíše Krista a ona poté žila v malém dřevěném domku v lese v horách nedaleko Efesu a zde také ve svých 101 letech zemřela.  V roce 431 našeho letopočtu se v bazilice Panny Marie v Efesu konal třetí ekumenický koncil.

V ruinách města Efesu najdeme agory, divadlo, tělocvičnu, stadion, kostel Panny Marie, Hadriánův chrám, Trajánovu fontánu, lázně Scholasticia, chrám Domitianus a knihovnu Celsus. Katedrála svatého Jana leží na kopci Ayasuluk nad městem. Zřícenina knihovny Celsus je nejpůsobivější ze všech.


 

Aphrodisias

Působivé pozůstatky tohoto kdysi nádherného města se nacházejí na vysoké plošině v provincii Aydin. Jak již název napovídá, město Aphrodisias bylo pojmenováno po Afroditě, bohyni přírody, lásky a plodnosti a bylo místem jednoho z jejích nejslavnějších útočišť.  Přestože historie města Aphrodisias sahá velice daleko do minulosti, nejvýznamnějšího postavení a rozkvětu toto město dosáhlo v prvním století před naším letopočtem a poté následovalo dlouhé období prosperity. Kromě toho, že se stalo významným náboženským místem, bylo také kulturním a intelektuálním centrem, kde se shromažďovali studenti a učenci z celého starověkého helénistického světa.  Město Aphrodisias se svými velkými zásobami mramoru, snad nejkvalitnějšího v tehdejší době, se stalo centrem školy sochařství, která zde vzkvétala po šest set let. Mnoho z úžasných děl, vyrobených v této škole, je dnes vystaveno v místním muzeu.

Afroditin chrám byl ústředním bodem města ve starověku a je jím se svými čtrnácti dosud stojícími sloupy i dnes. Stadión, který se nachází na severním konci města, je pravděpodobně nejlépe zachovanou stavbou tohoto typu v celém středomoří. Je tak obrovský, že by mohl pojmout až 30 000 lidí. Mezi ruinami můžeme najít divadlo, koncertní síň, biskupský palác nebo Hadriánovy lázně. Východně od Afroditina chrámu najdeme jednu z nejatraktivnějších dominant města Aphrodisias – zdobenou bránu, která vznikla pravděpodobně někdy v polovině druhého století našeho letopočtu.


 

Pergamum

Město Pergamum (též Pergamon) bylo kdysi velkým kulturním centrem a nyní je jedním z nejvýznamnějších archeologických lokalit Turecka. Leží asi 100 km severně od města Izmir.  Pergamum zažilo svůj zlatý věk během helénistické a římské doby až do třetího století našeho letopočtu. V Akropoli nad městem leží pozůstatky knihovny, strmého a působivého divadla, chrámy Trajána a Dionýsa, monumentální oltář boha Dia, svatyně Demeter, tělocvična a agora. Asklepion, nacházející se na jihozápadě od města, bylo lékařským centrem zasvěceným bohu zdraví – Asklepiovi. Pacienti zde byli léčeni vodou a bahenními koupelemi a masážemi s léčivými bylinami. K tomuto centru také patřilo malé divadlo, knihovna, posvátný pramen, chrámy, stejně tak dvě zasedací místnosti a umývárny pro ženy a muže.

Město Pergamon bylo poprvé odkryto německými archeology v letech 1878 až 1886. V tomto období byly objeveny velkolepé reliéfy oltáře boha Dia, které byly poté odvezeny do Berlína, kde jsou dodnes vystaveny v berlínském muzeu.

Podle starověkých autorů knihovna v městě Pergamon obsahovala až 200 000 svazků. Markus Antonius je převezl do Egypta jako dar pro Kleopatru, aby jí nahradil knihy, které shořely v Alexandrijské knihovně během Cézarova válečného tažení.  Uprostřed hlavní čítárny této knihovny bylo dříve pódium, na kterém stála 3,5 metru vysoká socha bohyně Athény, která se nyní nachází v berlínském muzeu.


 

Safranbolu

Safranbolu je malé městečko v západní části Turecka u Černého moře. Nacházejí se zde jedny z nejkrásnějších tradičních starých domů v Turecku,  jedinečných pro svůj výjimečný vzhled a konstrukci. Některé z nich byly zrestaurovány a nyní slouží jako hotely.